13.06.2016
Dovolíte anonymnú otázku? Máte zdravotné postihnutie? (ak áno, uveďte prevažujúce):
telesné
35%
zrakové
3%
sluchové
4%
mentálne
3%
psychické
3%
chronické (astma, celiakia, cukrovka)
4%
žiadne
49%